Humanost naših učenika. :)

Svake školske godine naši učenici realizuju niz humanitarnih projekata za lokalnu zajednicu.