Formiranje Vijeća roditelji-škola

Srijeda,17.10.2012.godine

Sa početkom u 17,00 sati održan je prvi sastanak u ovoj školskoj godini Vijeća roditelji-škola na kojem je izabrana nova predsjednica Dr. Elvira Kazagić, koja je zamijenila dosadašnjeg predsjednika Vijeća g-dina Rifeta Bečića, koji je na sastanku dobio sve pohvale za svoj dosadašnji rad. U nastavku se odlučivalo o osiguranju učenika, kao i neophodnim aktivnostima za ovu godinu.