Ekoloska sekcija

Ekološku sekciju vodi nastavnica Jelena Perić.U sekciji učestvuje 16 učenika od VI do IX razreda.

           U toku ove školske godine ekološka sekcija odradila je raznovrsne panoe. Neki od njih su povodom Dana borbe protiv pušenja, o bolestima XXI vijeka (alkoholizam, droga i nikotizam ), povodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite voda- 22. marta, obilježavanja Svjetskog dana zaštite životne sredine, kao i panoe o pticama i šumama.

Pored izrađivanja panoa, sekcija se bavila i drugim aktivnostima, kao što je rad u školskom dvorištu i održavanje čistoće oko škole.