EDUKACIJA UČENIKA

U školskoj 2011/2012  godini održan Always edukativni program „O tebi“ za učenice šestih razreda na temu promjena koje se dešavaju u pubertetu i samom načinu života u ovom periodu. Program sprovela organizacija GREY WORLDWIDE  d.o.o. BiH.