Dopisivanje na njemačkom jeziku sa učenicima iz Poljske

Nastavnica njemačkog jezika Amra Pjano uspostavila je kontakt sa osnovnom školom iz Poljske kako bi se učenici/ce dopisivali na njemačkom jeziku. Dogovorena je prva posjeta naših učenika drugovima/drugaricama iz Poljske gdje će biti njihovi gosti, a u drugom polugodištu učenici/ce iz Poljske doći će nama u posjetu i biti naši gosti.