Demokratija u našoj školi

Učenici svih trećih razreda naše škole imaju predmet demokratija i ljudska prava.Kroz taj predmet učenici usvajaju znanja iz oblasti demokratije kao političkog uređenja države ali isto tako razvijaju osobine aktivnog građanina.Učenici uče kako biti aktivan sudionik u javnom životu zajednice, kako pratiti rad vlasti, kako i na koji način uticati na vlast i pokušati riješiti probleme zajednice.

Kroz lekcije, vježbe kritičkog razmišljanja i radionice koje imaju, učenici također podstiču toleranciju i uvažavanje prava svih ljudi bez obzira na spol, rasu, porijeklo, političko, religijsko, nacionalno opredjeljenje i td.Kroz zajedničke aktivnosti na času učenici uče o timskom radu i uvažavanju mišljenja, stavova ili ponašanja drugih i drugačijih, te kako na demokratski način riješiti eventualne probleme, nesuglasice i doći do kompromisa.