DAN UJEDINJENIH NACIJA -24.OKTOBAR

DAN UJEDINJENIH NACIJA  24-OKTOBAR

Danas se obilježava Dan Ujedinjenih Naroda. Ta je Međunarodna organizacija univerzalna po članstvu, a okrenuta jačanju međunarodnog mira i sigurnosti, poštovanju principa ravnopravnosti i samoopredjeljenja naroda te razvoju prijateljskih odnosa među državama i međunarodne suradnje na rješavanju problema ekonomskog, socijalnog, kulturnog i humanitarnog karaktera, uključujući zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Učenici naše škole,ovaj značajan datum obilježili su  na času historije , deteljnije su se upoznali za ulogom i značajem organizacije kroz izradu panoa i  radionica u kojima su aktivno učestvovali.