“Crtice o školi”

Početak rada naše škole vezuje se za daleku 1897. godinu kada je škola nosila ime „Narodna pučka škola“. Od svog osnivanja do danas, Škola je nekoliko puta mijenjala naziv: „Državna narodna škola“ (1920-1953), Osnovna škola „Mira Cikota“ (po imenu narodnog heroja i sekretara Mjesnog komiteta KP za Prijedor, 1953-1992). Početkom školske 1981/82. godine učenici i nastavnici Škole useljavaju u novoizgrađeni i savremeni objekat u Rudničkoj ulici broj 13.

Odlukom Skupštine opštine 1992. godine škola je dobila ime koje i danas nosi, Osnovna škola „Branko Ćopić“. Školske 1998/99. godine ustanovljen je Dan škole (21. maj), dan kada je Ćopić objavio prvu zbirku pjesama. Iste godine učenici su kreirali znak (amblem) škole, a štampan je i prvi broj školskog lista „Zvonce“.

U sastavu škole radi i jedno područno odjeljenje u prijedorskom naselju Gomjenica. Pored odjeljenja redovne nastave, u školi već treću godinu uspješno radi i odjeljenje produženog boravka za učenike od prvog do trećeg razreda. Treba napomenuti da našu školu pohađa najveći broj učenika romske nacionalnosti u odnosu na druge škole sa teritorije opštine Prijedor. Inkluzivna praksa je veoma dobro razvijena u našoj školi u čemu nam pomaže i defektolog iz mobilnog tima za inkluziju. Broj učenika koji zahtjevaju posebno prilagođene planove i programe je veliki. To su uglavnom učenici sa lakom mentalnom retardacijom.

Svi nastavnici, učenici i roditelji učenika naše škole kroz svoje organizacije (Nastavničko vijeće, Savjet učenika i Savjet roditelja) i uz podršku rukovodstva škole, doprinose afirmaciji škole u lokalnoj i široj društvenoj zajednici. Pored već navedenih rukovodećih tijela, u školi je kao rezultat rada na projektu „Zajedno protiv nasilja – nove vaspitne inicijative“ formirano Vijeće PNP-a (preveniranja neprilagođenog ponašanja), čija je osnovna djelatnost upravo prevencija neželjenih oblika ponašanja.

U školi aktivno djeluje niz sekcija čiji rezultati rada i postignuća na takmičenjima uvijek zablistaju na kraju školske godine. Tako imamo likovnu, literarnu, novinarsku, ekološku, lutkarsku, kulinarsku, recitatorsku, dramsku ritmičku, informatička, saobraćajna, planinarska, građevinska, i sportske sekcije, folklor, hor, male vezilje, i crveni krst, a prošle školske godine sa radom je počela i jedina mažoret grupa na prijedorskoj regiji.

Pokretač učeničkih akcija u životu škole je Savjet učenika, čije aktivnosti uvijek dolaze do izražaja posebno kada je riječ o hunanitarnim akcijama. Ni humanost nastavnika ne zaostaje jer i oni su se uključili u mnogobrojne akcije, a osim toga za određeni broje učenika organizovana je pomoć u ishrani (jedan nastavnik plaća obrok za jednog učenika).

Naša škola je tradicionalno bila i ostala otvorena za sve novine u oblasti vaspitanja i obrazovanja. Pored toga što svake godine učenici i nastavnici naše škole postižu izuzetne rezultate na takmičenjima iz matematike, fizike, srpskog jezika, istorije, engleskog jezika, informatike i sportskih disciplina, u novije vrijeme zapažene rezultate postižemo i na planu implementacije dječjih prava, prevencije nasilja nad djecom, nenasilnoj komunikaciji, demokratizaciji i učenju za razvoj, saobraćajnoj kulturi, zaštiti od mina, inkluzivnom obrazovanju i dr.

 

Saradnja sa lokalnom i širom zajednicom je na veoma visokom nivou, a ogleda se kroz učešća naših učenika i nastavnika na različitim manifestacijama – Književni susreti na Kozari, Ćopićevim stazama djetinjstva u Hašanima, Međunarodna ulična trka, Dječiji osmjeh (Derventa), Otadžbina se brani ljepotom, Kulturno ljeto Prijedora,…) Osim toga, prethodne školske godine ponovo smo pokrenuli aktivnosti vezane za obilježavanje Nove godine i podjele paketića u privrednim preduzećima opštine Prijedor gdje organizujemo priredbe. Ovdje ćemo nabrojati samo neke od mnogobrojnih uspjeha iz prethodne školske godine:

¨     jedini smo iz Prijedora učestvovali na dječijem kvizu „Kvizolog“ čiji se učesnici biraju na osnovu rezultata sa regionalnih i republičkih takmičenja i osvojili smo treće mjesto – time su takmičari školi obezbjedili 10 novih računara, a sebi vrijedne nagrade;

¨     osvojili smo treće mjesto u BiH i jedina smo škola iz RS koja je nagrađena na takmičenju osnovnih škola na temu „Šarolikost je naše bogatstvo – upoznajmo nacionalne manjine u BiH“ u organizaciji OSCE-a

¨     učestvovali smo u realizaciji projekta MDG F-a „Kutura za razvoj“ pod nazivom „Upoznajmo druge, pokažimo svoje“, projektu „Children2children“, kreativnim radionicama koje su toku ljeta organizovane u školi u cilju promovisanja interkutluralizma;

¨     jedna smo od 20 škola iz BiH, i jedini iz Prijedora, učestvovali u realizaciji projekta „Zajedno protiv nasilja – nove vaspitne/odgojne inicijative“;

¨     već treću godinu za redom organizujemo literani nagradni konkurs „Naš Brančilo“;

¨     učestvovali smo na festivalskim danima NVO „Most mira“ koji se tradicionalno održavaju u Kevljanima;

¨     realizovali projekat „Romi u našoj školi“ koji je za cilj imao pripremu romske djece za polazak u školu;

¨     učestovali na INOST-u mladih gdje smo osvojili srebrenu plaketu u kategoriji suvenira koje su izradili naši učenici;

¨     učestovali u projektu „Slike u ogledalu“ u kojem su osim naše škole učesvovale po jedna škola iz Peći (Kosovo) i Trenta (Italija);

¨     učestvujemo u projektu „Rad policije u zajednici“

Vjerujemo da smo vas na ovaj način, bar malo,  upoznali sa nama i našim školskim aktivnostima.