ČLANOVI SAVJETA RODITELJA NAŠE ŠKOLE

Svako odjeljenje naše škole ima svog predstavnika u Savjetu roditelja koji je izabran na roditeljskom sastanku tog odjeljenja i kao predstavnik roditelja tog odjeljenja dužan je prisustvovati sastancima i koordinirati između  rada Savjeta i rada roditelja odjeljenja koji su ga izabrali.

Slijedi spisak članova Savjeta:

САВЈЕТ РОДИТЕЉА     ШКОЛСКА 2012/2013 год.

 

РАЗРЕД

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

АДРЕСА СТАНОВАЊА

БРОЈ ТЕЛЕФОНА

I1 Спасо Зечевић Шантићева бр.4 058/210-366
I2 Славица Филиповић Краља Петра I бр.17 065/694-066
I3 Јадранко Кулић Филипа Вишњића бб 058/221-620
I/IIM Бранислав Вуковић Миљевина 058/235-240
IД Драгана Драгаш Драгочава
II1 Слађана Ивановић Први мај бр.8 065/309-051
II2 Милка Пљевљчић Превраћ 058/213-409
II3 Биљана Драгичевић Светосавска 058/211-900
III1 Огњенка Павловић Принципова 058/214-273
III2 Маријана Ковачевић Светосавска 058/213-976
III3 Драгана Дракул Немањина 058/213-878
IIIM Драгана Драшковић Миљевина 065/193-680
IV1 Драгана Рашевић Мака Диздара 058/220-761
IV2 Мирјана Ћук Светосавска
IV3 Тања Кулић Филипа Вишњића бб 058/221-620
IV/VM Ранко Тривун Миљевина 065/888-177
V1 Даринка Гавран Крајишка 065/665-884
V2 Драгомир Перишић Његошева 065/987-507
V3 Миодраг Милановић  Петра Бојовића 065/512-661,220-330
V4 Младен Аџић Његошева 058/212-410
III/ IV/VД Мила Митрић Драгочава 058/213-950
VI1 Недељка Ивковић Светосавска бб 065/403-362
VI2 Радослав Вуковић Крајишка бб 058/221-401
VI3 Зоран Радовић Принципова 16 065/871-029,210-054
VI Саво Вуковић Миљевина 058/235-188
VII1 Учур Мирјана Светосавска 066/812-628
VII2 Данијела Мијовић Николе Велимировића 9 058/213-890
VII3 Душан Ковачевић Светосавска 058/212-275
VII4 Жељко Васиљевић Цара Душана 065/644-019
VII Драженко Драшковић Миљевина 066/760-664
VIII1 Јадранка Вуковић Светосавска 058/211-974
VIII2 Станислав Ивановић Петра Бојовића 058/210-789
VIII3 Биљана Владичић Крајишка 058/212-892
VIII Војислав Мастиловић Миљевина 066/784-060
IX1 Наташа Ивановић Јошаница 058/238-185
IX2 Марина Секуловић Петра Бојовића 058/210-634
IX3 Јелена Ћаласан Петра Кочића 058/210-998
IX4 Мирјана Станковић Светосавска 058/213-431
IX5 Младен Петковић Петра Бојовића 058/210-476
IX Дена Божић Миљевина 058/235-390

 

Представници  родитеља у ШО: Оливера Стојковић, Светосавска б.б. 065/817-541

Тања Дојчиновски, Миљевина, 065/210-255

Предсједника Савјета родитеља: Младен Аџић