” Članovi novinarske sekcije Vas upoznavaju sa vjerskim objektima u Prijedoru”

У ПРИЈЕДОРУ СЕ НАЛАЗИ ВЕЛИКИ БРОЈ ВЈЕРСКИХ ОБЈЕКАТА: ПЕТ ПРАВОСЛАВНИХ  ЦРКАВА, ШЕСТ ЏАМИЈА И ЈЕДНА КАТОЛИЧКА ЦРКВА. У САМОМ ЦЕНТРУ ГРАДА НАЛАЗЕ СЕ:

  •  ЦРКВА СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ КОЈА ЈЕ ИЗГРАЂНА 1891. ГОДИНЕ НА МЈЕСТУ

СТАРЕ ЦРКВЕ КОЈА ЈЕ ИЗГОРЈЕЛА У ПОЖАРУ.

  • ЗА ВРИЈЕМЕ ВЛАДАВИНЕ СУЛТАНА МАХМУДА I 1747. ГОДИНЕ САГРАЂЕНА ЈЕ ТВРЂАВА И УНУТАР ЊЕ ЏАМИЈА КОЈА ЈЕ ДОБИЛА НАЗИВ ГРАДСКА ЏАМИЈА. КАСНИЈЕ ЈЕ САГРАЂЕНА И ЧАРШИЈСКА ЏАМИЈА.

ПЕРИОД АУСТРОУГAРСКЕ ОКУПАЦИЈЕ НАШЕМ ГРАДУ ЈЕ ДОНИО БРЗ РАЗВОЈ И МОДЕРНИЗАЦИЈУ, А У ТОМ  ПЕРИОДУ, ТАЧНИЈЕ 1898. ГОДИНЕ, САГРАЂЕНА ЈЕ КАТОЛИЧКА ЦРКВА КОЈА ЈЕ ПОСВЕЋЕНА СВЕТОМ ЈОСИП.