Čisto i sigurno u školi

* Čisto i sigurno u školi- prilika za primjer drugima*

 

U našoj školi NVO „Genesis project“ iz Banjaluke raelizovala je projekat „Podrška dječijim inicijativama, izgradnja mira i tolerancije“. Aktivnosti u vezi sa ovim projektom u našoj školi trajale su tri mjeseca (oktobar, novembar i decembar) u okviru kojih je realizovano osam radionica. Koordinator aktivnosti u školi bila je Bojana Vulin, diplomirani socijalni radnik.

Petnaest učenika dobrovoljno je učestvovalo u ovom projektu. Osnovna djelatnost grupe učenika bila je da putem metode participativnog akcionog istraživanja, identifikuje percepcije, stavove i potrebe mladih u lokalnoj zajednici u odnosu na teme: sigurno okruženje, zdravo odrastanje, prevencija nasilja, socijalna inkluzija…

Misija grupe koja je radila na ovom projektu bila je da na osnovu rezultata realizovanog akcionog istraživanja i na osnovu svojih preporuka, identifikuje i osmisli odgovarajuće akcione planove koji će omogućiti ispunjavanje/realizaciju zaključaka istraživanja.

Grupa je identifikovala prioritetni probem i zajednički napisala  Projekat koji je simbolično nazvan „Čisto i sigurno u školi-prilika za primjer drugima“-/rekonstrukcija dva školska toaleta/.

NAŠ IDENTIFIKOVANI PROBLEM:

Nakon dostavljenih prijedloga projekata dobili smo povratnu informaciju da ćemo dobiti materijal i opremu za realizaciju našeg projekata. U dogovoru sa kooordinatorom projekta napravili smo detaljan predračun i dostavili ga.

 

 

 

 

 

 

S obzirom da sredstva, odnosno oprema koja nam je bila na raspolaganju nisu bili dovoljni da u potpunosti saniramo školski toalet i pronađemo izvođača radova (nije bio izvođač predviđen projektom), u dogovoru sa direktorom škole odlučili smo da u potpunosti renoviramo jedan muški i jedan ženski toalet, uz pomoć sredstava škole – vlastitih prihoda i granta Opštine Laktaši.

 

NA OPŠTE ZADOVOLJSTVO SVIH RADNIKA I UČENIKA NAŠE ŠKOLE ,UZ PODRŠKU NVO „GENESIS PROJECT“ IZ BANJA LUKE, UNICEF-A I M-TEL-a I NARAVNO NAŠE OPŠTINE RENOVIRALI SMO MUŠKI I ŽENSKI TOALET I ZAISTA S PONOSOM ISTIČEMO DA NAŠA ŠKOLA MOŽE DA POSLUŽI KAO PRIMJER DRUGIMA