Čemu ćemo posvetiti pažnju u sledećoj šk.godini (izvod iz GPRŠ)

“Промјене не требамо очекивати “извана”,оне морају бити “изнутра” рекао је Давид Фрост. 

У наредној школској години посветиће се пажња реализацији пројеката опремања кабинета као и реализацији пројекта Доситеј.Будући да смо свјесни да опрема не значи ништа ако служи само као декор у учионицама,школа ће настојати да наставницима пружи максималну подршку у кориштењу те опреме и то на разне начине,прије свега обукама које су већ у плану у склопу пројеката али и нтерним обукама у школи и узајамном помоћи коју ће наставници једни другим пружити.С обзиром да сматрамо да треба изнаћи што више начина да се радници мотивишу у свом раду,школа ће континуирано пратити рад и вршити вредновање рада наставника према инструменту,а затим настојати да истакне и награди рад најуспјешнијих.Школа има у плану и да формира тимове за унапријеђење рада школе у које ће осим радника школе бити укључени и родитељи и ученици,па се надамо да ћемо на тај начин истовремено унаприједити више аспеката рада школе и побољшати сарадњу између школе и локалне заједнице у цјелини.Школа ће такође настојати да пружи подршку свим ученицима школе како би постигли што боље резултате,а нарочита пажња ће бити посвећена ученицима са посебним потребама како оним који заостају у напредовању тако и оним надареним (један од пројеката предвиђа обуку наставника за препознавање надарених ученика и адекватно пружање подршке истим).Настојаћемо да ученике укључимо у што више ваннаставних активности и да тиме смањимо вјероватноћу да своје слободно вријеме “троше” на неке негативне активности и појаве. Школа има доста проблема са организацијом наставе физичког васпитања обзиром да се фискултурна сала налази у изузетно лошем стању (у претходној школској години урађена је реконструкција крова из буџета Општине,што за школу јесте значајно али не и довољно) тако да ћемо као и у претходној школској години тражити помоћ од свих надлежних,али покушаћемо и да се укључимо у неки од пројеката који се баве инфраструктуром.Дио столарије,фасада школе као и мокри чвор су такође у лошем стању па ће школа и ту настојати  да обезбиједи помоћ како би се побољшали услови рада за ученике и запослене.”