AKTUELNOSTI

PROGRAM  DOBRODOŠLICE ZA JOŠ JEDNU GENERACIJU PRVAČIĆA

U ponedjeljak  03. 09. 2012  godine u Atrij-u naše škole upriličen je prigodan kulturno-umjetnički program za još jednu generaciju učenika polaznika devetogodišnjeg školovanja i njihove roditelje. Ove školske godine upisan je 121 učenik, koji su raspoređeni u 6 odjeljenja. Voditelji nove generacije prvačića su sljedeće učiteljice: Dupovac Mensura, Čomor Nijaza, Hasagić Alma, Jamaković Elma, Jahić Amela i Šunj Selma.

Prisutne učenike i njihove roditelje pozdravila je direktorica škole g-đa. Đenana Alispahić. Prisutne je upoznala sa organizacijom života i rada u školi, te predstavila upravu i stručni tim škole. Prvačićima je zaželjela mnogo zdravlja, sreće i uspjeha u radu.

Prigodnim kulturno-zabavnim programom izvođači-učenici naše škole svojim tačkama razveselili su prisutne prvačiće i goste.

  

 5. OKTOBAR – DAN UČITELJA

Povodom 5. oktobra – Svjetskog Dana učitelja (nastavnika/ca), Samostalni sindikat osnovnog odgoja i obrazovanja BiH – Kantonalni odbor Sarajevo  organizovao je  turnire u košarci, odbojci, stonom tenisu i šahu sa ciljem promocije značaja i uloge nastavnika u odgojno-obrazovnom procesu.  Jedina škola koja je uzela učešće u svim disciplinama je naša škola. Uposlenici naše škole iako su prvi put učestvovali  dostojno su predstavili našu školu i postigli zapažene rezultate.

Uz zahvalnost svim ekipama na učešću, kao i školama, direktorima, osoblju, sudijama i svim osobama koje su pomogle organizaciju turnira, na svečanosti su dodijeljeni pehari,  diplome i nagrade. Te večeri nagradu su primili i uposlenici naše škole.

Jasminka Koro za osvojeno 2.mjesto u stonom tenisu za žene  i 3.mjesto u šahu za žene kao i nastavnik likovne kulture  Jusuf Avdić koji je te večeri postao bogatiji za Priznanje od FBiH Ministarstva  za posvećenost, humanost, razumijevanje i toleranciju u prosvjetno-pedagoškom radu te zahvalnicu SSOOIO BiH, SSVOONK BiH uz saglasnost Ministarstva za nesebičan doprinos odgojno-obrazovnom radu.

KONFERENCIJA CIVITASA

Na godišnjoj konferenciji Civitasa održanoj u Neumu od 28. 09. do 30. 09. 2012 godine učestvovala je nastavnica  Zijada Hasović kao predstavnik naše škole.

Tema ovogodišnje konferencije bila je „Aktivizam mladih u zajednici“.

 

Na nivou  Kantona, a u pokroviteljstvu  SSOOIO Kantona Sarajevo, povodom 5. oktobra održalo se takmičenje u vidu Konkursa za literarne radove na temu: „MOJA ŠKOLA – MOJA RADOST“.

Na ovom takmičenju naša škola je postigla zapažene rezultate i u sveukupnom plasmanu svih škola zazuzela prvo mjesto u Kantonu.

Likovni radovi – Od I do V razreda

  1. mjesto : Čajić Ajla IV3 – učiteljica Senada Hodžić
  2. mjesto: Šunj Nejra II3- učiteljica Aida Kulenović

Likovni radovi – Od V do IX razreda

  1. mjesto Milišić Amina VII6 – nastavnik Jusuf Avdić

 

U našoj školi održana je i svečana sjednica povodom 5. OKTOBRA DANA UČITELJA (NASTAVNIKA/CA). Na sjednici su prisustvovali  bivši i sadašnji uposlenici škole. Od najmlađih do najiskusnijih nastavnika smo čuli mnoga iskustva i znanja o nastavničkom pozivu.

U povodu toga uručeni su prigodni darovi za uposlenicu, Sidran Saimu koja odlazi u penziju.

Druženje je nastavljeno u hotelu Holywood na Ilidži.

 

DJEČIJA NEDJELJA

U okviru  obilježavanja Dječije nedjelje svake godine u našoj školi se upriliči niz različitih aktivnosti u razrednoj i predmetnoj nastavi ( radio emisija, izložba likovnih i literarinih radova, akcija solidarnost…). Ove školske godine u okviru obilježavanja imali smo sljedeće aktivnosti:

–          Akcija solidarnosti, koja se već tradicionalno organizuje u našoj školi a ima za cilj pomaganje učenicima slabijeg materijalnog stanja te senzibiliziranje ostalih učenika za osjećaj solidarnosti, suosjećanja i podrške.

–          Petak, 12.10. 2012. godine,  naši učenici su dobili priliku da predstave sebe i školu u emisji pod nazivom „Ime moje škole“ TV SA u okviru koje je 45 minuta (koliko su dobili medijskog prostora) bilo isuviše malo za sve što su učenici željeli pokazati – (zaključak TV Urednika i stručne službe škole što inicira nastavak saradnje).

–          Radionica  za učenike četvrtih razreda „Duga sličnosti i duga razlika“ realizator socijalna radnica škole.

–          Vijeće učenika zajedno sa pedagogicama škole izradili su sadržajne i zanimljive panoe na temu „Dječija prava i odgovornosti“.

–          U organizaciji Kantonalne javne ustanove „Porodično savjetovalište“ planirana je Tribina za roditelje:

 

Od I do V razreda – 31.10.2012.godine

Tema: Unutrašnja motivacija djece, kako je poticati unutar porodice.

Od V do IX razreda -14.01.2012. godine

Tema: Slobodno vrijeme djece i mladih – prostor kreativnog djelovanja.

 

 EKOLOŠKA SVIJEST – ZAJEDNICA ODGOVORNIH UČENIKA/CA

Aktivno učešće ekološke sekcije  je važan faktor u kreiranja kvalitetnog prostora, kako u očuvanju životne sredine, uređenje zelenih i rekreativnih površina, tako i u podizanju ekološke svijesti kao dijelu opšte kulture.

Jedna od brojnih sekcija OŠ “6. mart” je ekološka sekcija, koja ima za cilj podršku projektima zaštite životne sredine i aktivan angažman članova u istim.

U toku prethodne  školske godine u okviru svojih ekoloških aktivnosti članovi su kroz ekološku sekciju realizovali niz aktivnosti vezanih za obilježavanje 100 godina rada i postojanja škole, učestvovali su u realizaciji projekta “Uređenje školskog dvorišta”, kojeg je finansirala općina Hadžići, zajedno sa holandskim volonterima su uljepšali zidove naše škole, svečano i radno obilježili su i Dan planete Zemlje.

I u ovoj školskoj godini učenici članovi ekološke sekcije bit ć uključeni u niz aktivnosti vezanih za program rada ove sekcije.

Od samog početka školske godine počeli su sa realizacijom projekta Dan jabuke pod motom –Živimo zdravo, jedimo zdravu hranu-jedimo jabuke. Aktivnosti na realizaciji projekta će trajati od 03.09 do 20.10.2012 godine. Već prvog dana škole, prilikom svečnog prijema prvačića podijeljene su jabuke iz školskog voćnjaka svim đacima prvacima i njihovim roditeljima. Ostali učenici željno očekuju sazrijevanje ostalog voća iz našeg voćnjaka sa kojima će se počastiti 20.10. kada je planiran završetak projekta. Kroz sadržaj ovog projekta učenici će njegovati i razvijati saradnju, prijateljstvo, timski rad, pozitivan odnos prema sebi, drugima i prema prirodi. Pored ovog projekta mladi ekolozi su uzeli učešće u izradi maketa koje će prikazivati kruženje vode u prirodi, što je zadatak konkursa na temu “Voda vrijedi da se štedi” u organizaciji fonda za zaštitu okoliša FBiH I AGENCIJE McCann Erickson Sarajevo.

Pored ovih aktivnosti čanovi ekološke sekcije će se potruditi da i u ovoj školskoj godini obilježe značajne ekološke datume kroz izradu panoa, predavanja vezana za iste i da nastave sa uređenjem školskog dvorišta i okoline škole dajući inicijativu kojoj je cilj senzibilizirati javnost o važnosti ekologije, jer su uvjereni da svaki stanovnik planete Zemlje može dati lični doprinos da se postigne zajednički cilj -nzdrav život i održiv razvoj.

Mladi ekolozi OŠ “6. mart”  su brojni i aktivni, a to je garancija da će na najbolji mogući način biti zaštićena sva prirodna ljepota koja nas okružuje.

 

OPEN FUN FUTBAL SCHOOLS 2012

Gradski stadion Hadžići u periodu od 25.08. do 29.08. 2012. godine ugostio je dvije stotine učenika sa područja Općine Hadžići, tom prilikom učestvovali su i učenici Osnovne škole „6. Mart“ koje su predvodili naš nastavnik Čović Muhamed kao lider trenera i Fejzić Lejla- socijalna radnica koji su bili ujedno i učesnici OPEN FUN FUTBAL SCHOOLS 2012.

U toku pet dana koliko je trajala škola fudbala učenici su imali priliku družiti se, pokazati šta znaju i naučiti nešto novo.

Na dvanaest stanica koje su pružale zabavni i edukativni program čekalo je dvanaest stručnih i osposbljenih trenera za rad : Ramić Hajrudin, Turčinović Aid, Čović Dževad, Tufo Asad, Mehmedić Merima, Fejzić Lejla, Šarić Faris, Begić Semin , Smajić Admir, Bečirović Senid, Mehanović Medina i Beganović Vernes.

Oprema koja se koristila za rad poklonjena je školama  učesnicama  programa:

OŠ OŠ „6.mart“, OŠ „9.maj“ Pazarić, Hadžići i FK „Radnik“ „Hilmi ef.Šarić“ Tarčin Hadžići.

 

POKAZNA ŠKOLA FUDBALA

U četvrtak, 04.10.2012. godine na stadionu Koševo „Pokaznoj školi fudbala“ je prisustvovalo više od 250 dječaka i djevojčica među kojima su bili i učenici naše škole.

Prilikom održavanja pokazne OFFS, u sklopu UEFA KISS radionice, potpisan je Sporazum o sportskoj saradnji između NS/FS BiH i CCPA OFFS BiH. Sporazumom je dogovorena zajednička saradnja na razvoju GRassroots Football-a u Bosni i Hercegovini. Potpisnici Sporazuma su gospoda Ivica Osim, Jasmin Baković, sa strane NS/FS BiH te gospoda Anders Levinsen i Esad Hadžijusufović, sa strane CCPA OFFS.

U ovom projektu učestvovali su i nastavnici naše škole, Muhamed Čović nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja kao trener na jednoj od stanica i socijalna radnica škole Lejla Fejzić koja je zajedno sa gospodinom Amarom Osimom uz asistenciju RPZ policajaca MUP-a Kantona Sarajevo realizovala temu „Moje dijete u fudbalu“.

  

 

4. MEĐUNARODNA OLIMPIJADA U PLIVANJU ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA

Na navedenoj olimpijadi koja je održana 05. 10. 2012 godine na Ilidži, učenik naše škole Merdžanović Muhamed – VII razred zauzeo je prvo mjesto i osvojio zlatnu medalju. U pratnji našeg „mladog šampiona“  bili su njegovi roditelji, školski drugovi i razrednica koji su mu pružali podršku, bili uz njega i na kraju dijelili trenutke sreće i uspjeha.