Aktivnosti Vijeća učenika

Vijeće učenika je tajnim glasanjem na prvom sastanku održanom 05.10.2012.godine izabralo za predsjednika Herak Kerima, učenika VIII-2razreda, kao i rukovodstvo, te timove za učenje, higijenu, kulturno-zabavne aktivnosti, društveno-koristan rad i disciplinske i stimulativne mjere. Na sastanku Vijeća učenika odlučeno je da se posebno obilježi Dječija nedjelja u vidu školskog projekta i Dan ujedinjenih nacija putem plakata koji će uraditi i postaviti izabrani tim učenika.