Plan aktivnosti na poboljsanju uocenih nedostataka

Plan aktivnosti na poboljšanju uočenih nedostataka

Segment  „Proces poučavanja i učenja, udžbenici“  procjenjen je nižom ocjenom (3,77), te je stručni tim izradio plan razvoja navedenog segmenta.

Stručni tim je sastavljen od predstavnika/ica nastavnika, pedagoško-psihološke službe, uprave, učenika, roditelja.

Treći segment  u instrumentariju „Proces poučavanja i učenja, udžbenici“  procjenjivan je kroz  tri elementa i naš razvojni plan je razrađen prema njima:

Teme i sadržaji svakog školskog predmeta reflektuju temeljne principe demokratske škole

Metode podučavanja promovišu učenje koje je aktivno, eksperimentalno, kooperativno i usmjereno na rješavanje problema i istraživanje

Učenici/ice učestvuju u definiranju sadržaja i metoda nastavnog i vannastavnog rada

–          Jačanje kompetencija nastavnika/ica u primjeni demokratskih metoda i ljudskih/dječijih  prava u nastavi-          Izložiti  spisak planiranih lektira za školsku godinu u svojim

kabinetima i na web stranici škole

–          Izložiti mjesečni plan u razredima da učenici/ice i roditelji budu upoznati s mjesečnim /predstojećim  aktivnostima

–          Upoznati roditelje učenika/ica koji imaju IPP  sa aktivnostima koje ih očekuju u narednom periodu, te u pismenoj formi roditeljima, dostaviti mjesečne planove za svaki predmet

–          Godišnjim planom i programom Škole  isplanirati stručno usavršavanje nastavnika/ica.-           Na Nastavničkim vijećima stalna edukacija nastavnika/ica od timova nastavnika/ica iz škole-koristimo svoje resurse.-          Teme stručnog usavršavanja predložene nastavnicima/icama s ciljem jačanja ovog segmenta, a nastavnici/ice sami biraju i dodaju temu koja će doprinijeti njihovom jačanju profesionalnog razvoja.

–          Timovi nastavnika/ica predlažu teme „generacijskih projekata“ s ciljem unapređenja problemske, projektne i istraživačke nastave

–          Kroz realizaciju oglednih  sati promovisati aktivno, eksperimentalno i kooperativno učenje

–          U planiranju i realizaciji redovnih sati- ugraditi u  svaku nastavnu jedinku  elemente demoktatičnosti, tolerancije, interkulturalnosti

-Voditelji/ice odjeljenja na prvom satu odjeljenske zajednice obnoviti dosadašnje i podsjetiti se svih pravila te dograditi, ako ima potrebe, nešto novo u pravila ponašanja svakog odjeljenja, istaći ih na vidno mjesto i zajednički raditi na tome da se svi pridržavaju postavljenih pravila.-Nastavnici/ice zajedno sa učenicima/icama na prvom sastanku slobodnih aktivnosti zajednički kreiraju plan rada i aktivnosti-U septembru organizirati sajam sekcija i prezentirati svoju sekciju kako bi  učenik/ica i roditelji lakše napravili izbor. Aktivni članovi sekcije učestvuju u prezentaciji rada sekcije zajedno sa voditeljem/icom sekcije na sajmu

– Nastavnici/ice usklađuju svoje pismene provjere tako da bi izbalansirali opterećenost učenika i ispoštovali pravilnik o ocjenjivanju

-Jačati učenike da sasvim slobodno reagiraju u slučaju da se desi neki propust npr.treća pismena zadaća ili više usmenih odgovora i sl.