“Akcioni i razvojni plan OŠ. Branko Ćopić”

Naša škola je u suradnji sa lokalnom zajednicom,Vijećem roditelja, Savjetom učenika i uposlenima u školi detaljno proučila bitne segmente i probleme, koje se odnose na poboljšanju kvalitete same škole i njene sredine. Problemi su detektovani putem anketa i većeg broja ispitanika, a rješenja ovih istih su precizno razrađeni u dokumentima koji su priloženi uz tekst.

Naš akcioni plan

Naš razvojni plan

prezentacija