AKCIJE SAVJETA UČENIKA-obilježavanje značajnih datuma

Savjet učenika naše škole u školskoj 2011/2012 godini obilježio je sve značajne datume koji se tiču djece,njihovih prava,zatim tolerancije,mira itd….

Prikazujemo slike sa njihovih aktivnosti izrade panoa vezano za ove datume.