ЧЛАНОВИ САВЈЕТА РОДИТЕЉА

 

 

Списак чланова Савјета родитеља за школску 2012/13 годину

 1. Синиша Предојевић – 1/1
 2. Невенка Вуковић- 2/1
 3. Богдан Мармат – 2/2
 4. Слађа Бабић – 3/1
 5. Санела Тенић – 4/1
 6. Дијана Бабић – 4/2
 7. Дејан Рендић – 5/1
 8. Гордана Јокић – 5/2
 9. Борислав Стојнић – 6/1
 10. Радослав Росић – 6/2
 11. Ранко Латинчић – 6/3
 12. Далиборка Маленчић – 7/1
 13. Синиша Јањић – 7/2
 14. Драшко Секулић – 7/3
 15. Бјелан Вулета – 8/1
 16. Рајко Радивојац – 8/2
 17. Милка Алексић – 8/3
 18. Сандра Тимарац – 8/4
 19. Владо Малић – 9/1
 20. Милена Шунић – 9/2
 21. Миле Предојевић – 9/3
 22. Весна Гаврановић – 9/4
 23. Малден Предојевић – ПО. ГРАДИНА
 24. Желимир Савић – ПО. НИШЕВИЋИ

 

 

Списак чланова Извршног одбора Савјета родитеља за школску 2012/13 годину

 1. Дејан Рендић – предсједник
 2. Гордана Јокић – подпредсједник
 3. Синиша Јањић
 4. Драшко Секулић
 5. Слађа Бабић
 6. Милка Алексић
 7. Младен Предојевић
 8. Рајко Радивојац
 9. Желимир Савић