ПЕДАГОШКИ РАЗГОВОРИ СА НАСТАВНИЦИМА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ

У септембру мјесецу наша школа је била домаћин пројекат ” Педагошки разговори са наставницима разредне наставе” у организацији НОВЕ ШКОЛЕ ПЛУС  из Бања Луке. Пројекат има одобрење од Министарства просвјете и културе а гост предвач је био уважени стручњак годподин Петар Ђаковић. Теме које су биле актуелне у току предавања су:

1. Савремени присту настави почетног читања и писања

2. Усвајање основних математичких појмова

3. Тешкоће у читању и писању

4. Инструкција наставника и креативнији приступ формулисању задатака

5. Оцјењивање засновано на исходима учења

6. Поступци у настави почетног читања и писања

7. Уџбенички комплети за наставу почетног читања и писања у Републици Српској, преглед и оцјена квалитета

8. Предметна подручја у првом разреду и рад са ученицима првог разреда

9. Припрема за рад у комбинованом одјељењу

10. Појам и суштина писања