Искуственим радионицама до толеранције

Од школске 2009/10. године до 2012. године, Средња стручна школа Јања укључена је у пројекат „Отворено друштво = отворена комуникација“, под покровитељством невладине организације “Понс“.

У пројекат је укључено осам школа из БиХ, а Средња стручна школа Јања сарађује са Средњом   мјешовитом школом у Калесији. Пројекат у оквиру школе реализују:  педагог и професор.

Циљ пројекта је да се пружи  подршка младима и разумију њихове  потребе и интересовања,  а тренинзи  им омогућују рјешавање проблема са којима се сусрећу у процесу одрастања. Ученици, користећи знања из ненасилне комуникације, доприносе  смањењу насиља у друштву.

Пројекат подразумијева реализацију циклуса тренинга од  четири једнодневне радионице – прва два тренинга одржавају се у Средњој стручној школи у Јањи, а друга два у Средњој мјешовитој школи у Калесији.

Посјета Средњој мјешовитој школи у Калесији

 

ПРОЈЕКАТ АЛТЕРНАТИВЕ НАСИЉУ

О АВП РАДИОНИЦАМА

АВП је искуствена радионица. У радионици се настоји развити осјећај заједништва унутар групе, заснован на поштовању сваког члана групе. То је врло важан темељ за развијање властите снаге у изналажењу ненасилних начина суочавања с конфликтом.

Кроз вјежбе чија је сврха размјена искустава, путем брзог слиједа кратких расправа о неколико тема , група се боље упознаје и гради повјерење. То је и прилика да ученици кажу сажете изјаве о себи у временски ограниченој ситуацији, када постоји потреба да се представиш као човјек у очима друге особе – што, на неки начин, представља вјештину која може помоћи у превенцији злостављања и проналажењу оног људског  у другој особи.

Кроз вјежбе гдје ученици увиђају важност заједничког планирања и заједничког улагања напора у задатак, развијају се комуникацијске вјештине, вербалне и невербалне – потребне за заједнички рад на заједничком циљу и увиђа се  њихова вриједност.

Кроз вјежбе емпатије појединац може на сјајан начин да боље разумије проблеме других и помаже њиховом рјешавању, као и да осјети како властити проблем изгледа у очима других.

Посебно су важне  вјежбе током којих учесници размјењују искуства о конфликтима које су ријешили ненасилно. Тиме  се развија техника разрјешења конфликта тако да свака страна има осјећај да је постигла оно што је сматрала важним.

Током вјежбе „Шта је насиље“ ученици, наводећи алтернативе насиљу, стичу знања за конструктивно рјешавање конфликата, увиђајући шта узрокује насиље, и на који начин се могу контролисати емоције.