ИНДЕКС ИНКЛУЗИВНОСТИ

У периоду март-јуни 2009. у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Бањалуци и финансијску подршку Save the children, USAID-a и Irish Aid одржана је обука за представнике школа и локалне заједнице на тему „Индекс инклузивности“.

Након представљања „Индекса инклузивности“ члановима Школског одбора, Наставничког вијећа, Савјета родитеља и Савјета ученика , формиран је и школски координациони тим који је након свеобухватног упознавања са методологијом Индекса инклзивности провео и истраживање о постојећем стању у школи. Приоритетна димензија према добијеним резултатима је била димензија Ц која обухвата области – Организовања наставе и учења и Мобилизацију ресурса. Избором приоритета креиран је и први Школски развојни план у школској 2009/2010. години.

На основу Развојног плана школе, школа је креирала пројектни приједлог:

  • „Подизање квалитета васпитног рада са ученицима“ – који је имао за циљ подизање нивоа квалитета васпитног рада са ученицима. У оквиру пројекта креиран је и Пруручник за рад  на часовима одјељењске заједнице.

Друго свеобухватно истраживање проведено је у мају-јуну мјесецу 2012. године. 

Примјеном методологије индекса инклузивности, извршено је истраживање с циљем утврђивања тренутног стања и креирања смјерница за Развојни план школе. Истраживањем  је обухваћено 220 испитаника, 100 одраслих и 120 ученика.

Према добијеним резултатима приоритетна димензија у развоју школе је Димензија А –  инклузивна култура, која обухвата изградњу заједнице и успостављање инклзивних вриједности и димензија Ц – инклузивна пракса, односно мобилизација ресурса.

Оно што је важно напоменути на крају јесте да Основна школа „Козарска дјеца“ Градишка живи живот Индекса. Оба развојна плана била су усмјерена на краткорочно планирање што је и можда дало своје ефекте првенствено у изналажењу финансијске подршке у остваривању циљева постављених у оквиру Школских развојних планова.