Заштитa ученика од насиља, злостављања и занемаривања у васпитно образовним установама

Тим “Заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања у васпитно образовним установама”

На сједници Савјета родитеља одржаној 30.11.2011. г. изабрани су представници С.Р. за  тим  „Заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања у васпитно образовним установама”.

Предсједник овог тима је Васковић Страхиња и чланови су Бјелица Војиславка и Кнежевић Слаавица.У склопу програма  формирао је тим од 10 чланова који је дежурао у школи по утврђеном распореду дежурство се проводило од 5.12.2011. до 29.12.2011. године тако да је обухваћен сваки радни дан у обје смјене. Запажања су евидентирали у посебно формирану свеску.

 

Координатор Савјета родитеља:

Дијана Марковић