O projektu

Uz postojeće programe razvoja i unapređenja demokratskih odnosa u školama, novi i jedinstven Civitas edukativni modul sa sadržajima, smjernicama i kriterijima ima za cilj osigurati da se demokratske vrijednosti, principi i praksa, što je više moguće, provode u cijeloj školi. Između ostalog, to će tražiti da škole, učesnice projekta, trebaju omogućiti značajniju saradnju i otvorenost prema lokalnoj zajednici i roditeljima, kako bi se oni uključili u proces razvoja škole.

Demokratične škole će se odlikovati aktivnim učešćem nastavnika, pedagoga, učenika i roditelja u donošenju odluka i stvaranju što demokratičnije atmosfere u školi, te će poticati samosvijest, kritičko razmišljanje, cjeloživotno učenje, slobodu izbora, interkulturalni dijalog, poštivanje različitosti i inkluzivnost, te kulturu mira.

Pošto se projektom planiraju različite forme evaluacije a da bi se osigurala transparentnost i povezanost sa roditeljima i zajednicama, škole će, između ostalog, izvještavati o svojim aktivnostima i putem web-stranica. Na kraju školske godine, rezultati svake škole – učesnice će biti procijenjivani po unaprijed određenim i poznatim kriterijima.

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava Civitas je pripremio je i nagrade za škole koje ostvare najbolje rezultate i bude proglašena najdemokratičnijom školom.