Multimedijalni čas

Na multimedijalnom času Kulture religija i Vjeronauke učenici I-3 odjeljenja praktično su se upoznali sa dva vjerska vjenčanja, šerijatskim i kršćanskim. Pri realizaciji ovog časa učenicima su pomogle  profesorice Ismeta Trepalovac i Mukerema Hadžić.

Mladenci kršćanskog vjenčanja bili su Iman Mustafić i Benjamin Bojanić. Mustafić smatra da posebnu čar ovakvom vjenčanju daje trenutak kada otac predaje svoju kćerku budućem zetu.  Roditelje mlade glumili su Hena Brkić i Ahmed Muhamed Arnautović.

Iman je, također, istakla da su romantična vjenčanica, zajedno sa djeverušama i kumovima, znatno doprinijeli cjelokupnom doživljaju časa. Kumovi kršćanskog vjenčanja bili su Sven Žlof i Anesa Balta, svećenik Riana Jaha, a djeveruše Nađa Šurković, Iman Prcić i Azra Fejzić.

Mladoženjine roditelje glumili su Hana Bajrić i Armin Macić. Mladoženji Benjaminu ovaj čas je pomogao da shvati proces kršćanskog vjenčanja. Osim toga,  on dodaje da je zahvaljujući ovom času upoznao jedan dio islamske religije i običaja.

Adna Kulovac bila je mlada na šerijatskom vjenčanju, a Omar Musemić  bio je mladoženja. Svjedoke (kumove) glumili su Adna Kovač, Ena Forto i Faris Čaušević, a vođe svatova Maja Džafić i Alida Selmani.

Na kraju časa svi su zajedno pjevali, a Harun Arnautović, Nedim Kurjaković i Emina Bijelonja bili su zaduženi za pratnju na gitarama. Učenici su se na ovaj način zabavili i naučili nešto novo o religijama i različitim običajima.

Edina Murselović

IMAG0580 IMG_0665 IMG_0672 IMG_0677 IMG_0696 (1) IMG_0712 IMG_0720 IMG_0724 (1) IMG_0724 IMG_0755 IMG_0759 IMG_0763 (1) IMG_0763 IMG_0778

Debate

Debate su sastavni dio nastavnog procesa u našoj demokratskoj školi. Na taj način podstičemo učenike da javno iznose i brane svoje stavove. U privitku šaljemo nekoliko fotografija debate u I-3 odjeljenju.

DEBATA DEBATA1 DEBATA2 DEBATA3 DEBATA4

Učenici trećih razreda u posjeti Parlamentu BIH

Na kraju nastavne godine nastava iz predmeta Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava realizirana je u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Naime, grupe učenika svih osam odjeljenja trećeg razreda Druge gimnazije, u pratnji profesorice Ismete Trepalovac, posjećivali su ovu instituciju u prethodno dogovorenim terminima. U sklopu posjeta u Centru za posjetioce predstavljena im je organizacija rada i najvažnije funkcije Parlamentarne skupštine BiH. 3Osim toga, obišli su i najveće sale u zgradi zajedničkih institucija BiH u kojima se, između ostalog, održavaju sjednice Predstavničkog/Zastupničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

 

Tokom obilaska učenici su imali priliku upoznati se sa načinom donošenja odluka na sjednicama parlamentarnih domova, sistemu glasanja, rasporedu sjedenja u salama – za poslanike i delegate, predstavnike stručnih službi, Vijeća ministara BiH, te predstavnike medija, nevladinog sektora i međunarodnih organizacija sa programskim ciljevima u BiH.

4Učenici III5 i III6 prisustvovali su i obiljrežavanju 10. godišnjice Programa “Otvoreni parlament”. Ovaj događaj zabilježile su i kamare BHT1. “Otvoreni parlament” predstavlja vrlo koristan način da se mladi već od ranog doba upoznaju o demokratskim procesima i da se i na ovaj način ukloni jaz između pojedinca i institucija zakonodavne vlasti.

5 6 7 8

Završen upis u IB Diploma program (Treći razred)

Obavještavaju se svi učenici koji su se prijavili za upis u IB Diploma Program (treći i četvrti razred srednje škole), da su nakon provedenih intervjua i prijemnog ispita iz matematike svi prijavljeni kandidati zadovoljili uslove za prijem u IB Diploma Program.

2Spisak odjeljenja će biti objavljen najkasnije krajem augusta 2015. godine.

We hereby notify all students who have applied to attend the IB Diploma Program that after conducting interview and the math entrance exam, we have established that all the candidates have met the requirements to be enrolled in the IB Diploma Program.

The list of classes shall be announced not later than end of August 2015.

 

 

Učešća u stručnim aktivima, obukama i seminarima

Predmetni profesori prisustvuju stručnim aktivima na kojima su, osim analize uspjeha u školama i po predmetima, u januaru ove godine obrađene teme: Integriranje poduzetničke ključne kompetencije u školsko učenje,  Psiho-lingvistička saznanja i njihova upotreba u nastavi stranih jezika,

Izvještaj o broju učenika koji izučavaju izborni predmet Vjeronauka u šk. 2014/2015, Aktivno učenje, te tema Funkcionalno učenje u nastavi informatike: Kako časove programiranja učiniti privlačnijim za učenike te tema Kulturno historijski aspekti postojanja Bosne i Hercegovine, Aktuelizacija geografskih sadržaja u nastavnom procesu, Geoinformatika u nastavnom procesu geografije i slično.

Profesori Ismeta Trepalovac i Seid Alibegović te član Vijeća roditelja naše demokratske škole gosp. Orhan Hadžagić prisustvovali su obuci “Jačanje demokratske klime i kulture škole, koju je organizirao Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS.

CERTIFIKAT  TPOCERTIFIKAT CIVITAS1zahvalnica skole