Izbor najdemokratičnije škole

Ukratko

Uz postojeće programe razvoja i unapređenja demokratskih odnosa u školama, novi i jedinstven Civitas edukativni modul sa sadržajima, smjernicama i kriterijima ima za cilj osigurati da se demokratske vrijednosti, principi i praksa, što je više moguće, provode u cijeloj školi.

Između ostalog će se tražiti da škole, učesnice projekta, trebaju omogućiti značajniju saradnju i otvorenost prema lokalnoj zajednici i roditeljima, kako bi se oni uključili u proces razvoja škole.

Demokratične škole se odlikuju aktivnim učešćem nastavnika, pedagoga, učenika i roditelja u donošenju odluka i stvaranju demokratične atmosfere u školi, potičući samosvijest, kritičko razmišljanje, cjeloživotno učenje, slobodu izbora, interkulturalni dijalog, poštivanje različitosti i kulturu mira… Više o projektu >>

Slobodno i ravnopravno učenje u školskoj demokratiji
Hamdije Čemerlića 6,
71000 Sarajevo,
Bosna i Hercegovina
Pošaljite nam poruku